Spherae sonantes

Ansámbl staré hudby zaměřující se především na vícesborový repertoár 16. a 17. století.


Bude: http://corispezzati.cz9.cz/spherae-sonantes/bude/

Bylo: http://corispezzati.cz9.cz/spherae-sonantes/bylo/

Repertoár: http://corispezzati.cz9.cz/spherae-sonantes/repertoar/

Nahrávky: http://corispezzati.cz9.cz/spherae-sonantes/nahravky/


Facebook: https://www.facebook.com/Ens.Lazarus

Youtube: https://www.youtube.com/@spheraesonantes


Anotace

kontakt: spheraesonantes(z)gmail.com

Jsme sdružení převážně mladých zpěváků a instrumentalistů, amatérských i profesionálních muzikantů, kteří mají v oblibě hudbu 16. a 17. století. Vznikli jsme z iniciativy dvou studentů hudební vědy na FF UK, původně v návaznosti na návštěvy přednášky dr. Jana Bati "Cori spezzati" o vícesborovém repertoáru pozdní renesance a snahy nabyté poznatky převést do praxe.

Po pěti letech činnosti máme za sebou mimo jiné vystoupení na festivalech Otevřená zahrada v Libčicích a Zelenka Festival Prague, uvedení osmihlasé pozdně renesanční velikonoční mše Orazia Vecchiho či provedení dvou koncertů komponovaného programu "Na přelomu epoch" s výběrem pozdně renesanční a raně barokní hudby (kostel sv. Vojtěcha a České muzeum hudby). Pravidelně také doprovázíme mše v pražských kostelích sv. Vojtěcha, Nanebevzetí Panny Marie na Karlově, a dalších.

Název Spherae sonantes, tedy "sféry zní", odkazuje na středověké kosmologické vnímání světa. V něm byly "sféry", tedy nebeská tělesa (Slunce, Měsíc a planety) v dokonalé harmonii, která byla sama o sobě hudbou. To je "musica universalis", hudba vesmíru. Tuto hudbu sice není možné slyšet, ale můžeme její odraz vnímat v srdci. To je "musica humana", vnitřní hudba člověka. Tento pocit pak můžeme vzít a vyjádřit ho pro nás již slyšitelnou hudbou s pomocí hlasu i nástrojů ("musica instrumentalis").
 

Často a rádi spolupracujeme s:

Ensemble Lazarus

Svobodné hudební bratrstvo