Spherae sonantes

Jsme sdružení převážně mladých zpěváků a instrumentalistů, amatérských i profesionálních muzikantů, kteří mají v oblibě hudbu 16. a 17. století. Vznikli jsme z iniciativy dvou studentů hudební vědy na FF UK, původně v návaznosti na návštěvy přednášky dr. Jana Bati „Cori spezzati“ o vícesborovém repertoáru pozdní renesance a snahy nabyté poznatky převést do praxe.

Po třech letech činnosti máme za sebou mimo jiné vystoupení na festivalech Otevřená zahrada v Libčicích a Zelenka Festival Prague, uvedení osmihlasé pozdně renesanční velikonoční mše Orazia Vecchiho či provedení dvou koncertů komponovaného programu „Na přelomu epoch“ s výběrem pozdně renesanční a raně barokní hudby (kostel sv. Vojtěcha a České muzeum hudby). Pravidelně také doprovázíme mše v pražských kostelích sv. Vojtěcha, Nanebevzetí Panny Marie na Karlově a sv. Jindřicha.

Název Spherae sonantes, tedy „sféry zní“, odkazuje na středověké kosmologické vnímání světa. V něm byly „sféry“, tedy nebeská tělesa (Slunce, Měsíc a planety) v dokonalé harmonii, která byla sama o sobě hudbou. To je „musica universalis“, hudba vesmíru. Tuto hudbu sice není možné slyšet, ale můžeme její odraz vnímat v srdci. To je „musica humana“, vnitřní hudba člověka. Tento pocit pak můžeme vzít a vyjádřit ho pro nás již slyšitelnou hudbou s pomocí hlasu i nástrojů.